FORMER MEMBERS

2 0 2 2

Hiromasa Nakatsuka

Shin Kobayashi

Kaname Imagawa

Kazuyoshi Miyazaki

2 0 2 1

Tomohiro Fujita

Eisuke Sonomoto

Kenta Ando

Shunsuke Ueda

Yuta Sato

2 0 2 0

Ippei Obata

Takashi Hiramatsu

Kohei Hayashi

Keisuke Inomata

Wakutaka Nakano

2 0 1 9

Ryo Nagai

Huminori Hasegawa

Motoo Suzuki

2 0 1 8

Yutaro Shoji

Jeong-Pyong Hong

Taku Hayakawa

Kazumine Suzuki

Soma Yamaguchi

2 0 1 7

Yoshihiko Oyama

Yuichiro Tada

2 0 1 6

Naoyuki Takeda

Yamada Masaki

2 0 1 5

Etsuko Kawakami

Tasuku Aizawa

Keisuke Harigaya

Kunio Kaneta

Syuichiro Yokoyama

Ryo Saito

2 0 1 4

Takanao Tsuyuki

Tomohiro Takesako

Naoya Kitajima

Kazuyoshi Yoshino

2 0 1 3

Daisuke Yamauchi

Shohei Sugiyama

Kenichi Saikawa

Koichi Miyamoto

2 0 1 2

Sachiko Kuroyanagi

Motohiko Kusakabe

2 0 1 1

Toyokazu Sekiguchi

Takeshi Kobayashi

Yusuke Yamamoto

2 0 1 0

Junji Hisano

Takeshi Hiramatsu

Masaki Ryo

Natsumi Nagata

Koji Ishiwata

Kazunori Nakayama

2 0 0 9

Masaki Asano

Michihisa Takeuchi

Toru Kanzaki

Tsutomu Takayama

Souichi Arashiba

Takashi Okada

2 0 0 8

Mayumi Aoki

Teruaki Suyama

Kenichiro Konya

Minoru Nagai

Yuta Imai

2 0 0 7

Masato Senami

Osamu Saito

Tatsuya Naganawa

2 0 0 6

Tomo Takahashi

Hiroyuki Takahashi

2 0 0 5

Shigeki Matsumoto

Junpei Harada

Fuminobu Takahashi

Mitsuru Kakizaki

Motoi Endo

Kazuhide Ichikawa

2 0 0 4

Motohiko Yoshimura

2 0 0 3

Koujin Takeda

Naoto Yokoi

Kenzo Kogure

2 0 0 2

Tomoko Uesugi

2 0 0 1

Jiro Arafune

Ken-ichi Okumura