PUBLICATIONS

Kentaro Kasai, Masahiro Kawasaki, Naoya Kitajima, Kai Murai, Shunsuke Neda, Fuminobu Takahashi
Kento Asai, Joe Sato, Ryosuke Suda, Yasutaka Takanishi, Masaki J. S. Yang
Johannes R. Eskilt, Laura Herold, Eiichiro Komatsu, Kai Murai, Toshiya Namikawa, Fumihiro Naokawa
Akifumi Chitose, Masahiro Ibe
Shintaro Eijima, Masahiro Ibe, Kai Murai
Kento Asai, Sho Iwamoto, Maxim Perelstein, Yasuhito Sakaki, Daiki Ueda